0341 - 354182 Engels
Werkplaats equipment
mét sterke aftersales

Plug and Play

Nu een tijdelijke airco deal van 1 juni t/m 31 augustus 2024. Het gaat om de Bosch ACS 653 of de Bosch ACS 663 airco machine

Plug and Play

Nu een tijdelijke airco deal van 1 juni t/m 31 augustus 2024. Het gaat om de Bosch ACS 653 of de Bosch ACS 663 airco machine
Home>Nieuws & dossiers>APK fijnstofmeting>Deeltjesteller voor APK

Deeltjesteller voor APK

Deeltjesteller voor APK

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een plan van aanpak om tot effectieve controle van roetfilters te komen. In 2017 is het verbod op het verwijderen van roetfilters en andere emissiebeheersingssystemen opnieuw ingevoerd en vanaf mei 2018 is er een visuele check van roetfilters in de APK. Als vervolg hierop wordt een controle van de werking van roetfilters met een deeltjesteller ingevoerd (ingangsdatum 01-07-2022).

Deze controle in de APK is voor Euro 5- en Euro 6-dieselmotoren. Bij het introductietraject zijn IenW, TNO, NMi, RDW en een internationale werkgroep bestaande uit diverse deeltjestellerfabrikanten betrokken. RAI Vereniging wordt vanuit het ministerie geïnformeerd over het verloop en via het SO APK. Dit onderwerp is ook opgenomen in de agenda voor het breed overleg in december.

Update november
Voor de update maken wij een scheiding tussen het technisch proces en het politieke proces.

Het technisch proces:
De specificaties voor deeltjestellers zijn gedefinieerd voor de typegoedkeuring bij het NMi. Deze specificaties zijn op te vragen bij het secretariaat van de RAI-vereniging afdeling werkplaatsuitrusting. Het NMi beschikt inmiddels over de deeltjesteller die ze gaan gebruiken voor de typegoedkeuring. Naar verwachting wordt rond de zomer 2020 de eerste typegoedkeuring uitgegeven. Het NMi verwacht de aanvragen voor een typegoedkeuring vrij snel te kunnen uitvoeren, zodat er relatief weinig tijd zit tussen de typegoedkeuringen van verschillende fabrikanten.

Het politieke proces:
De permanente voertuigeisen zijn aangepast. Dit is gedaan door de RDW en IenW. Het wetsvoorstel is nog niet aangedragen bij de Tweede Kamer.
Met de publicatie op 22-11-2019 in de Staatscourant, staat de deeltjesteller inmiddels in de wet, maar is deze nog niet voorgeschreven als APK-testapparaat. De deeltjesteller is dan alleen te gebruiken door de RDW en de Politie bij het uitvoeren van steekproeven langs de snelweg. In de wet staat nu enkel aangegeven dat deze deeltjesteller niet gebruikt wordt binnen de APK.
Parallel aan dit proces heeft Nederland de Europese Commissie genotificeerd over dit wetsvoorstel. We weten dat de Europese Commissie niet heeft gereageerd vóór de deadline van 9 oktober jl. en daarmee gaat de Europese Commissie akkoord met het wetsvoorstel van Nederland.

Wanneer wordt het wel een verplicht meetapparaat binnen de APK?
Nu staat nog vermeld dat de deeltjesteller niet gebruikt wordt voor de APK. Naar verwachting wordt rond de zomer 2020 door IenW aan de minister gevraagd de volgende fase in te gaan, dus het voorschrijven van de meter binnen de APK. Dat is een relatief eenvoudige ministeriële wijziging. Voorwaarde is dan wel een zogenaamde lastentoets. Deze toets geeft aan waar de kosten komen te liggen, maar omdat het de volksgezondheid gaat zal de rekensom snel gemaakt worden.
Als tweede voorwaarde moeten er ook voldoende aanbieders in de markt zijn.
Vanuit RAI Vereniging hebben wij het projectteam van IenW al meerdere keren gevraagd rekening te houden met een reële overgangstermijn, zodat er voldoende capaciteit is om de producten te verkopen en uit te leveren. 


Overig nieuws

Ontwerp: Inzpire Design & Communicatie|Ontwikkeling: Exitus ICT